Beypazarı Turu

Beypazarı toprakları pek çok eski uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Yerleşim yeri olarak kullanılmasının eski çağlara dayandığını gösteren bulgular vardır. Beypazarı'nın Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde deyinmeden geçemediği tarihi önemi, bu farklılıklarla beslenmiştir.